Algemene voorwaarden

ANGELUSVARKEN, met maatschappelijke zetel te B-9111 Belsele, Gentstraat 54, BTW BE 0864 727 977, (hierna “Angelusvarken”) biedt klanten de mogelijkheid om vleespakketten en vleesproducten, afkomstig van een bepaald varken, elektronisch te reserveren/bestellen via de webshop van ANGELUSVARKEN (www.angelusvarken.be).

Als gebruiker van deze dienst aanvaardt u dat hierop de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

Bovendien aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden als enige gelden, zodat de klant verzaakt aan zijn eigen algemene of specifieke voorwaarden.

Reservaties/bestellingen van vleespakketten en vleesproducten kunnen worden gedaan via de website. Doch wordt het varken slechts verdeeld nadat het volledig verkocht is.

Na reservatie van minimaal één vleespakket, ontvangt de klant per e-mail hiervan een bevestiging met verzoek tot betaling. Indien ANGELUSVARKEN de gevraagde betaling niet binnen de vijf dagen na reservatie ontvangen heeft, heeft ANGELUSVARKEN het recht deze reservering te annuleren.

Vanaf het moment dat er voldoende inschrijvingen zijn voor een volledig varken, krijgt de klant een bericht met de voorziene afhaaldatum van de producten.

Indien de klant wijzigingen wenst aan te brengen aan de voorgestelde afhaaldatum, kan dit nog tot twee dagen voor de geplande afhaling. Hiervoor dient u schriftelijk contact op te nemen met ANGELUSVARKEN: info@angelusvarken.be

De afgebeelde prijzen zijn inclusief btw. Ze worden aangeduid per pakket.

De gewichtsaanduiding in het assortiment is indicatief en niet bindend. Wij streven er uiteraard naar om de aangegeven gewichten zoveel mogelijk te benaderen.

Gezien de versheid en bederfelijkheid van de producten is het zeer belangrijk dat de klant op het aangegeven en geplande afhaalmoment aanwezig is voor ontvangst van de goederen. De goederen worden, vers afgehaald op de hoeve zelf of diepgevroren bij TINE’S GROENTENMANDJE tijdens de openingsuren van de winkel.

Indien de klant niet aanwezig is op afgesproken afhaalmoment zal ANGELUSVARKEN op geen enkele manier aansprakelijkheid dragen voor bederf of kwaliteitsvermindering van de door haar ter beschikking gestelde producten. ANGELUSVARKEN behoudt zich eveneens het recht om voor een tweede afhaalafspraak kosten aan te rekenen.

Op het tijdstip van afhaling dient de klant de goederen te controleren. In elk geval kunnen slechts de klachten in aanmerking worden genomen, die meteen na de levering geformuleerd worden. Klachten die slechts geuit worden vanaf de dag na levering, kunnen niet meer in aanmerking genomen worden.

De goederen worden vacuüm verpakt in speciale verpakking en onder geconditioneerde temperatuur bewaard. Gezien de beperkte duur van deze conditionering wordt de klant geacht om de goederen tijdens ontvangst ook op temperatuur te controleren en vervolgens meteen de goederen in de koelkast of diepvries te bewaren.

In geval van misbruik, behoudt ANGELUSVARKEN zich steeds het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, reservaties en bestellingen te weigeren.

Om een vlotte afhandeling mogelijk te maken, stemt de klant  er mee in dat zijn gegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres …) zichtbaar worden vermeld op zijn pakket.

ANGELUSVARKEN verbindt zich ertoe de gegevens van de klant uitsluitend te gebruiken om communicatie van ANGELUSVARKEN toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van het contract mogelijk te maken. Deze klantgegevens worden uitsluitend bewaard in de klantenlijst van ANGELUSVARKEN en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. De klant kan ze op elk moment opvragen, verbeteren en wijzigen. Bovendien kan de klant weigeren dat ANGELUSVARKEN zijn gegevens gebruikt om hem informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.

Ondanks het feit dat de informatie op het bestelscherm met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan ANGELUSVARKEN niet verantwoordelijk worden gesteld indien de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet actueel zou zijn.

Indien onverschillig welke bepaling van onderhavige voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

De klant/consument beschikt in beginsel over het recht om de overeenkomst op afstand te herroepen. Echter, gezien de bederfelijkheid van onze producten, zal de klant/consument geen herroepingsrecht hebben.

Wij behouden ten allen tijde het recht deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Elke reservatie na een wijziging, houdt een aanvaarding in van de nieuwe voorwaarden.

Het Belgisch recht is hier van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken in Sint-Niklaas bevoegd.